Справочные материалы

СТАР-СТАР, колективните на сексуалните работници на Балканот, објави доброволно сексуалната работа. Тие интервјуирани 73 сексуалните работници во градот Скопје Основните цели на нивното истражување е да се разбере ставови и перцепции кон доброволен секс работата на сексуалните работници и за легализација на сексуалната работа, да се подигне свеста на општата популација за сексуалната работа, и, конечно, да се презентираат предностите и недостатоците на сексуалната работа легализација.
Download this resource:
Theme: Labour

Вы можете скачать этот 16-страничный документ выше. Этот ресурс на русском языке.

Download this resource:

Вы можете скачать этот 14-страничный документ выше. Этот ресурс на русском языке.

Download this resource:

Вы можете скачать этот 88-страничный документ выше. Этот ресурс на русском языке.

Download this resource:

Following a global consultation with members, the NSWP Consensus Statement reaffirms NSWP ’s
global advocacy platform for sex work, human rights and the law. The Consensus Statement is issued on behalf of NSWP members and the sex workers they represent including sex workers of all genders, class, race, ethnicity, health status, age, nationality, citizenship, language, education levels, disabilities, and many other factors.

The statement covers eight rights:

Download this resource:

Following a global consultation with members, the NSWP Consensus Statement reaffirms NSWP ’s
global advocacy platform for sex work, human rights and the law. The Consensus Statement is issued on behalf of NSWP members and the sex workers they represent including sex workers of all genders, class, race, ethnicity, health status, age, nationality, citizenship, language, education levels, disabilities, and many other factors.

The statement covers eight rights:

Download this resource: